ВНЗ готують 90% агрофахівців, і лише 10% — технікуми та коледжі

За рахунок освітніх програм, які ініцією бізнес, в Україні поступово формується нова генерація фахівців, озброєних необхідними professional skills. На яких «полює» не тільки вітчизняний роботодавець, а й іноземний.

438

За всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями та напрямами підготовки, пов’язаними з
агробізнесом, університети, академії, інститути готують значно більшу кількість фахівців (90%), ніж коледжі, технікуми та училища. Хоча останні, як правило, ґрунтовніше зосереджуються на формуванні практичних навичок у студентів.

Таким спостереженням ділиться Наталія Зарицька з аналітичного департаменту Української аграрної конфедерації.

Кількість студентів за напрямками підготовки на поч. 2016/17 навчального року, УАК

При цьому фахівець звертає увагу на зниження якості надання освітніх послуг. По-перше, це полягає у консервативності системи вищої освіти. Вона не встигає сповна реагувати на зміни і виклики сучасного світу.

Інша причина — застаріла матеріально-технічна база, яку мають вузи.

Як наслідок — випускники не озброєні необхідними знаннями, уміннями і навичками та мають донавчатись за рахунок участі у програмах стажувань, проходженні курсів, навчанні у агрошколах, агроінкубаторах, які ініціює бізнес.

І це працює. В Україні поступово формується нова генерація фахівців, озброєних необхідними professional skills, на яких «полює» не тільки вітчизняний роботодавець, а й іноземний.

В цьому розрізі ще одним тривожним викликом стає відтік кадрів за кордон, говорять в УАК.

Крім того, в цілому знижується показник кількості студентів у розрахунку на 10000 населення. У 2010/2011 рр. це було 557 осіб, у 2011/2012 рр. – 519 осіб, 2012/2013 рр. – 488 осіб, 2013/2014 рр. – 463 особи, 2014/2015 рр. – 393 особи, а у 2015/2016 рр. – 375 осіб.

Приєднуйся до нашого Telegram-каналу та читай коротко про найголовніше